Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsutstyr: endringsbestemmelser