Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper