Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon)