Krav til miljøvennlig utforming av komplekse dekodere