Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder