Gasstransmisjonsforordningen: endringsbestemmelser om tidspunkt for publisering av opplysninger