Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass: opphevelse av beslutning