Forsyningssikkerhet for naturgass og vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass: endringsbestemmelser