Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskemaskiner