Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter (revisjonsforslag)