Krav til miljøvennlig utforming av vifter drevet av elektromotorer (2011)