Grensekryssende elkrafthandel: retting av polsk språkversjon