Krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og -lagringstanker