Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper: endringsbestemmelser