Energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger: retting av visse språkutgaver