Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger