Krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater til yrkesbruk m.m.: revisjon