Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser