Energimarkedspakken 2007

Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene 32013R0543 Nr. 93/2017 LOV 2018-05-25 nr 21, FOR 2019-10-11 nr 1345 (ikrafttredelse), FOR 2019-10-24 nr 1438
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser 32012D0490 Nr. 93/2017 FOR 2019-10-24 nr 1435
Adgang til naturgasstransmisjonsnett (endringsbestemmelser) 32010D0685 Nr. 93/2017 FOR 2019-10-24 nr 1435
Tredje energimarkedspakke
Gasstransmisjonsforordningen KOM(2007) 532 32009R0715 Nr. 93/2017 LOV 2018-05-22 nr 22, FOR 2019-10-11 nr 1345 (ikrafttredelse), FOR 2019-10-24 nr 1435
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet KOM(2007) 531 32009R0714 Nr. 93/2017 LOV 2018-05-25 nr 21, FOR 2019-10-11-1345 (ikrafttredelse), FOR 2019-10-24 nr 1438
Elektrisitetsdirektivet 2009 (tredje) KOM(2007) 528 32009L0072 Nr. 93/2017 LOV 2018-05-25 nr 21, FOR 2019-10-11 nr 1345 (ikrafttredelse), FOR 2019-10-24 nr 1420, FOR 2019-10-24 nr 1419, FOR 2019-10-24 nr 1418, FOR 2019-10-24 nr 1417, FOR 2019-10-24 nr 1416, FOR 2019-10-24 nr 1415, FOR 2019-10-24 nr 1414, FOR 2019-10-24 nr 1413, FOR 2019-10-24 nr 1433, FOR 2019-10-24 nr 1437, FOR 2024-01-25 nr 106
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - ACER KOM(2007) 530 32009R0713 Nr. 93/2017 LOV 2018-05-25 nr 21, FOR 2019-10-11 nr 1345 (ikrafttredelse), FOR 2019-10-24 nr 1434
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: felles regler for det indre gassmarked KOM(2007) 529 32009L0073 Nr. 93/2017 LOV 2018-05-25 nr 22, FOR 2019-10-11 nr 1345 (ikrafttredelse), FOR 2019-10-24 nr 1420, FOR 2019-10-24 nr 1413, FOR 2019-10-24 nr 1435