Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder (revisjon)