Energieffektiviseringsdirektivet (2023): retningslinjer for energieffektivitetsmål og nasjonale bidrag (art. 4)