Elektrisitetsforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om cybersikkerhet