Nettverkskode for interoperabilitet og datautveksling for gasstransmisjonsnettet