Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting