Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilders forbruk og virkningsgrad