Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om krav til nettilknytning av forbruk