Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 26.9.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 26.9.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 26.9.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 28.8.2019
Årsrapport for 2017 lagt fram av Kommisjonen 30.7.2019
Dansk departementsnotat om Kommisjonens gjennomføringsrapport offentliggjort 16.7.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.6.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.6.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.6.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen 13.6.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.6.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019
Rekommandasjon publisert av Kommisjonen 16.5.2019. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019
Rådsbehandling 22.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak) av siste del av ren energipakken.
EUs ministerråd la 26. mai 2019 siste hånd på beslutningsprosessen for den såkalte "ren energipakken" med vedtakelse av revidert elmarkedsdirektiv og -forordning og endringer til regelverket for EUs energibyrå ACER. Tidligere har Europaparlamenet og Rådet vedtatt nye bestemmelser om fornybar energi, energieffektivisering og et nytt styringssystem for energiunionen. En full oversikt over ren energipakken finner du her.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.5.2019

Sider