Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.3.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.3.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.3.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.3.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.3.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.3.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 26.2.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.2.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.2.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 22.1.2019
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.1.2019
Høring om planlangt evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 10.1.2019
Omtale av norsk høring publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.12.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje og energidepartementet 6.12.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 2.11.2018
EU vedtok i mai 2010 et revidert bygningsenergidirektiv. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.10.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.3.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 20.9.2018
Etter at Stortinget i mars godkjente inn­lemmelse av EUs tredje energi­markeds­pakke i EØS-avtalen, har Olje- og energi­departementet nå igangsatt en høring om gjennomføring av pakken i norsk rett. EØS-innlemmelsen inneholder en rekke til­pasninger og unntak, inkludert myndig­hetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan. EUs tredje energimarkedspakke består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.

Sider