Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Omtale av EU-rapport publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
4. statusrapport for energiunionen lagt fram av Kommisjonen 9.4.2019
Statusrapport om fornybar energi lagt fram av Kommisjonen 9.4.2019
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs reviderte energimerkeforordning, som trådte i kraft i EU-landene 1. august 2017, gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.3.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.3.2019
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.1.2019
Høring om planlangt evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 10.1.2019
Omtale av norsk høring publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.12.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 2.11.2018
EU vedtok i mai 2010 et revidert bygningsenergidirektiv. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.10.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.7.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.4.2018

Sider