Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Rådsbehandling 22.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak) av siste del av ren energipakken.
EUs ministerråd la 26. mai 2019 siste hånd på beslutningsprosessen for den såkalte "ren energipakken" med vedtakelse av revidert elmarkedsdirektiv og -forordning og endringer til regelverket for EUs energibyrå ACER. Tidligere har Europaparlamenet og Rådet vedtatt nye bestemmelser om fornybar energi, energieffektivisering og et nytt styringssystem for energiunionen. En full oversikt over ren energipakken finner du her.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.5.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 16.5.2019
Svensk departementsnotat offentliggjort 10.5.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 3.5.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.5.2019
Omtale av EU-rapport publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
4. statusrapport for energiunionen lagt fram av Kommisjonen 9.4.2019
Statusrapport om fornybar energi lagt fram av Kommisjonen 9.4.2019
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs reviderte energimerkeforordning, som trådte i kraft i EU-landene 1. august 2017, gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.3.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.3.2019
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.1.2019
Høring om planlangt evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 10.1.2019

Sider