Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon offentliggjort 09.03.2014
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 14.03.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.11.2013
EØS-notat offentliggjort 7.6.2013
Europakommisjonen igangsatte i januar 2013 en høring for å få mer detaljert opplysninger om de omkostninger bedriftene for tiden har når de flytter sitt registrerte hjemsted til utlandet og om hvilke fordeler de vil kunne ha av en eventuell EU-lovgivning på området. Et EØS-notat om saken ble offentliggjort 7. juni 2013.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 6.6.2013
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 19.4.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.6.2013. Norsk lovendring kunngjort 19.4.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 11.3.2013
Gjennom en åpen konsultasjon som ble igangsatt 11. mars 2013 ønsker Kommisjonen synspunkter på selskapsformen gjensidig selskap (mutual society) på nasjonalt og eventuelt europeisk nivå.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.12.2012
Meddelelse fra Island 5.7.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.9.2012
Meddelelse fra Island 5.7.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.9.2012

Sider