Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Meddelelse fra Island 5.7.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.9.2012
Meddelelse fra Island 5.7.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.9.2012
Erfaringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.2.2012
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.2.2012
EØS-komitevedtak notifisert av Norge 12.9.2011: ikrafttredelse 1.11.2011
Et EU-direktiv fra 2009 innfører visse forenklinger for selskaper i en fusjonssituasjon. De nye reglene, som skal være gjennomført i nasjonal rett innen 30. juni 2011, åpner i visse tilfeller opp for forenklet rapportering, utvider adgang til forenklet fusjon i konsernforhold, og større mulighet til å benytte internett i stedet for offentliggjøring eller utsendelse til aksjeeierne av dokumentene i anledning fusjonen. EØS-komiteen vedtok i mars 2010 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Vedtaket er ratifisert av de tre EFTA/EØS-landenes parlamenter og trer i kraft 1. november 2011. En norsk lov som gjennomfører direktivet, ble kunngjort 24. juni 2011.
Dansk departementsvurdering offentliggjort 16.5.2011
Parlamentsprosedyrer avsluttet (Island): EØS-komitevedtak trer i kraft 1.4.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 2.12.2010
Elektronisk fakturering bør innen 2020 bli den dominerende måten å sende ut regninger på. Det er hovedbudskapet i en meddelelse Europakommisjonen la fram 2. desember 2010. e-faktura bør også standardiseres, slik at elektronisk fakturering og betaling kan bli lettere å benytte over landegrensene. I tråd med dette, varsler Kommisjonen at den i 2011 vil fremme forslag til revisjon av direktivet om e-signaturer.
Rapport om bruken av europeisk selskapsform (SE) lagt fram 17.11.2010

Sider