Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/280/EF av 11. juni 2013 om de kompetente myndigheters tilstrekkelighet i USA i henhold til europaparlamentets- og rådets direktiv 2006/43/EF

Commission Implementing Decision 2013/280/EU of 11 June 2013 on the adequacy of the competent authorities of the United States of America pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2014)

Beslutningen er fattet med hjemmel i revisjonsdirektivet (direktiv 2006/43/EF) art. 47.

Beslutningen innebærer at "the Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America" (PCOAB) og "the Securities and Exchange Commission of the United States of America" (SEC) er vurdert som tilstrekkelige ut fra formålet med art. 47 i revisjonsdirektivet. Beslutningen innebærer at revisortilsynsmyndighetene i EU ved fellestilsyn med amerikanske tilsynsmyndigheter, kan tillate at arbeidspapirer eller andre dokumenter som tilhører revisorer eller revisjonsselskaper i EU, kan gis til PCOAB eller SEC. En forutsetning for slik overføringen er at det inngås en særskilt avtale mellom ansvarlige myndigheter, og at opplysningene kun brukes til å utføre tilsynsoppgaver. Avtalen skal inneholde bestemmelser om taushetsplikt som beskytter personopplysninger, forretningshemmeligheter og/eller følsomme kommersielle opplysninger som angår revisor og revisjonsklienten.

Beslutningen gjelder for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2016.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen er EØS-relevant.

Kommisjonsbeslutningen krever ikke endringer i norsk lov eller forskrift.

Status
Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.06.2013
Anvendelsesdato i EU
01.08.2013
Opphører å gjelde
01.08.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 26.4.2018, p. 72-75
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
10.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0280
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro