Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/281/EF av 11. juni 2013 om likeverdigheten av USAs offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemer for revisorer og revisionsselskaper i henhold til europaparlamentets- og rådets direktiv 2006/43/EF

Commission Implementing Decision 2013/281/EU of 11 June 2013 on the equivalence of the public oversight, quality assurance, investigation and penalty systems for auditors and audit entities of the United States of America pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and the Council

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.11.2014)

Sammendrag av innhold
Beslutningen innebærer at det offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemet i USA for revisorer og revisorsjonsselskaper anses likeverdige (ekvivalente) med tilsvarende systemer i EU/EØS. Beslutningen innebærer at en registrert tredjelandsrevisor fra USA kan fritas fra tilsyn i EU/EØS, dersom amerikanske tilsynsmyndigheter har utført kontroll med revisoren i løpet av de siste tre årene.

Beslutningen gjelder for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2016.

Vurdering
Beslutningen er EØS-relevant.

Status
Beslutningen er inntatt i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.06.2013
Anvendelsesdato i EU
01.08.2013
Opphører å gjelde
01.08.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 26.4.2018, p. 76-77
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
10.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0281
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro