Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 27