Beslutningsprosessen: selskapsrett

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. 

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Digital selskapsrettsdirektiv Ares(2021)4683211
Rammeverk for bærekraftig bedriftsstyring Ares(2020)4034032

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering)
KOM(2015) 616
32017L1132 Nr. 200/2019
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om systemer for tilsyn i USA
32022D1298 Nr. 343/2023
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
32022D1297 Nr. 343/2023
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold
KOM(2013) 207
32014L0095 Nr. 39/2016
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
D046026/01
32016D1156 Nr. 87/2021
Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Brasil, Dubai, Guernsey, Indonesia, Isle of Man, Jersey, Malaysia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan og Thailand
D044902/02
32016D1010 Nr. 87/2021
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Kina
32019D1874 Nr. 86/2021
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
32016D1155 Nr. 87/2021
Likeverdigheten av visse tredjelands tilsyns- og sanksjonssynstemer for revisorer og revisjonsfirmaer: endringsbestemmelser
D045964/01
32016D1223 Nr. 250/2017
Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv): registrering og offentliggjøring av opplysninger
KOM(2008) 39
32009L0101 Nr. 56/2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 27
32013R1174 Nr. 243/2014
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Australia og USA
32010D0485 Nr. 161/2011
Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU
32011D0030 Nr. 32/2012
Enkeltpersonselskapsdirektivet 2009 (12. selskapsdirektiv)
KOM(2008) 344
32009L0102 Nr. 56/2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 39 og IFRS nr. 7
32008R1004 Nr. 19/2009

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Vedtekter for europeiske selskap (SE)
32001R2157 Nr. 93/2002
Regnskapsdirektivet
KOM(2011) 684
32013L0034 Nr. 293/2015
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
KOM(2014) 213
32017L0828 Nr. 235/2020
Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2020) 183
32020R0699 Nr. 113/2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17
32022R1491 Nr. 108/2023
Fisjonsdirektivet (6. selskapsdirektiv) om fisjon av selskaper av ASA-typen
31982L0891
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 12
32022R1392 Nr. 354/2022
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Sør-Afrika
32020D0589 Nr. 355/2022
Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser
D056975/03
32018R1212 Nr. 236/2020
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: ajourført liste over data som kan utveksles Ares(2021)2045594
32021R1042 Nr. 161/2022
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17
D074944/01
32021R2036 Nr. 27/2022
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 1 og 8
D076490/01
32022R0357 Nr. 200/2022
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
D073527/01
32021R1421 Nr. 162/2022
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 16, 37 og 41 og IFRS 1, 3 og 9
D071568/01
32021R1080 Nr. 359/2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 4, 7, 9 og 16
D069602/01
32021R0025 Nr. 358/2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 4
D068615/01
32020R2097 Nr. 357/2021
Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv)
31978L0660
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv)
KOM(2002) 534
32004L0025 Nr. 70/2005
IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder
KOM(2001) 80
32002R1606 Nr. 37/2003
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
32020R1434 Nr. 162/2021
Revisjonsdirektivet 2006 (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
KOM(2004) 177
32006L0043 Nr. 160/2006
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3
32020R0551 Nr. 85/2021
Revisjonsforordningen 2014: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
KOM(2011) 779
32014R0537 Nr. 102/2018
Revisjonsdirektivet 2014: endringsbestemmelser
KOM(2011) 778
32014L0056 Nr. 102/2018
Regnskapsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens av rapporteringskravene til Canada for betalinger til myndighetene Ares(2016)2890247
D046941/02
32016D1910 Nr. 170/2020
Filialdirektivet (11. selskapsdirektiv)
31989L0666
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 7 og 9
D064618/01
32020R0034 Nr. 87/2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8
D062934/02
32019R2104 Nr. 86/2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
D062950/01
32019R2075 Nr. 85/2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
32019R0402 Nr. 329/2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
32019R0237 Nr. 328/2019
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
32015R0884 Nr. 159/2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11
D057598/01
32019R0412 Nr. 180/2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC
32018R1595 Nr. 180/2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15
D051488/01
32017R1987 Nr. 135/2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12
D051482/01
32017R1989 Nr. 135/2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4
D051300/02
32017R1988 Nr. 135/2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9
D054380/02
32018R0498 Nr. 206/2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
D052931/01
32018R0400 Nr. 205/2018
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22
D052864/01
32018R0519 Nr. 205/2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebasert betaling
D052729/01
32018R0289 Nr. 205/2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12
D052439/02
32018R0182 Nr. 205/2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16
D051617/01
32017R1986 Nr. 101/2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7
32017R1990 Nr. 101/2018
Fusjonsdirektivet 2005 (10. selskapsdirektiv) om sammenslutning av selskaper over landegrensene
32005L0056 Nr. 127/2006
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IFRS 9
32016R2067 Nr. 249/2017
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15)
D044460/01
32016R1905 Nr. 192/2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 28
D044554/01
32016R1703 Nr. 253/2016
Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser
KOM(2011) 29
32012L0030 Nr. 131/2013
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 41
32015R2113 Nr. 103/2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 1
32015R2406 Nr. 62/2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 5 og 7 og IAS 19 og 34
32015R2343 Nr. 61/2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 27
32015R2441 Nr. 62/2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 11
32015R2173 Nr. 37/2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 38
32015R2231 Nr. 38/2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 1 og IAS 19
32012R0475 Nr. 47/2013
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 2,3 og 8 og IAS 16, 24 og 38
32015R0028 Nr. 171/2015
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 3 og 13 og IAS 40
32014R1361 Nr. 171/2015
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
32015R0029 Nr. 171/2015
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 21
32014R0634 Nr. 299/2014
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene
KOM(2011) 79
32012L0017 Nr. 177/2013
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 39
32013R1375 Nr. 108/2014
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 36
32013R1374 Nr. 108/2014
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
32013D0280 Nr. 156/2014
Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU: endringsbestemmelser
32013D0288 Nr. 155/2014
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
32013D0281 Nr. 156/2014
Internasjonale regnskapsstandarder: IAS 23
32008R1260 Nr. 74/2009
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 2 (IFRS 2)
32008R1261 Nr. 74/2009
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser
32012R1255 Nr. 152/2013
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1
32013R0183 Nr. 178/2013
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser
32012R1254 Nr. 152/2013
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser
32013R0313 Nr. 178/2013
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser
32012R1256 Nr. 152/2013
Årlige forbedringer av de internasjonale regnskapsstandarder for perioden 2009-2011
32013R0301 Nr. 178/2013
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen
31977L0091
Mikroregnskapsdirektivet: årsregnskap for de minste bedriftene
KOM(2009) 83
32012L0006 Nr. 29/2013
Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper
KOM(2008) 195
32009L0049 Nr. 157/2009
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 7
32011R1205 Nr. 100/2012
Fusjonsdirektivet 2011 (3. selskapsdirektiv) om fusjon mellom selskaper av ASA-typen
KOM(2008) 26
32011L0035 Nr. 99/2012
Vedtekter for europeiske samvirkeforetak (SCE)
32003R1435 Nr. 15/2004
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser
32011R0149 Nr. 31/2012
Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger
KOM(2008) 576
32009L0109 Nr. 37/2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRIC-fortolkningsbidrag 14
32010R0633 Nr. 27/2011
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRS 1
32010R0550 Nr. 27/2011
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 24 og IFRS 8
32010R0632 Nr. 27/2011
Endring av visse regnskapsstandarder: IFRIC-fortolkningsbidrag 1 og IFRS 1
32010R0662 Nr. 27/2011
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1 og IFRS 7
32010R0574 Nr. 27/2011
Internasjonale regnskapsstandarder: IAS 32
32009R1293 Nr. 95/2010
Det europeiske forum for e-fakturering
32010D1203(02) Nr. 18/2013
Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Canada, Japan og Sveits
32010D0064 Nr. 127/2010
International Financial Reporting Standard (IFRS) 2: gjennomføringsbestemmelser
32010R0244 Nr. 113/2010
Forbedringer av International Financial Reporting Standards (IFRS)
32010R0243 Nr. 113/2010
Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land
KOM(2005) 685
32007L0036 Nr. 59/2008
Avlønning av medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper
32009H0385 Nr. 116/2009
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 1
32009R1136 Nr. 94/2010
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRIC 18
32009R1164 Nr. 94/2010
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRICs fortolkningsbidrag 9 og IAS 39
32009R1171 Nr. 94/2010
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRIC 17
32009R1142 Nr. 94/2010
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRS 4 og IFRS 7
32009R1165 Nr. 94/2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39
32009R0839 Nr. 15/2010