Beslutningsprosessen: selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett - Beslutningsprosessen: selskapsrett
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EU-regelverk for foreningers aktiviteter på tvers av grensene
Digital selskapsrettsdirektiv
Rammeverk for bærekraftig bedriftsstyring

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Sør-Afrika
01.05.2020
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanning, fusjon og fisjon av selskaper
31.01.2023

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering)
20.07.2017

2019/200

01.02.2020
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold
06.12.2016

2016/039

01.07.2021
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Kina
15.11.2019

2021/086

06.02.2021
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
01.08.2016

2021/087

06.02.2021
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
01.08.2016

2021/087

06.02.2021
Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Brasil, Dubai, Guernsey, Indonesia, Isle of Man, Jersey, Malaysia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan og Thailand
13.07.2016

2021/087

06.02.2021
Likeverdigheten av visse tredjelands tilsyns- og sanksjonssynstemer for revisorer og revisjonsfirmaer: endringsbestemmelser
16.08.2016

2017/250

16.12.2017
Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv): registrering og offentliggjøring av opplysninger
21.10.2009

2010/056

01.05.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 27
24.11.2013

2014/243

01.11.2014
Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU
09.02.2011

2012/032

01.09.2012
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Australia og USA
01.10.2010

2011/161

01.09.2012
Enkeltpersonselskapsdirektivet 2009 (12. selskapsdirektiv)
21.10.2009

2010/056

01.05.2010
Internasjonale regnskapsstandarder (IAS og IFRS)
17.10.2008

2009/019

06.02.2009

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser
03.09.2020

2020/236

01.10.2021
01.07.2023
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
10.06.2019

2020/235

01.10.2021
01.07.2021
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: ajourført liste over data som kan utveksles
15.07.2021

2022/161

30.04.2022
12.08.2022
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17
13.12.2021

2022/027

05.02.2022
04.07.2022
Regnskapsdirektivet
20.07.2015

2015/293

01.07.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 1 og 8
23.03.2022

2022/200

11.06.2022
14.06.2022
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
01.09.2021

2022/162

30.04.2022
03.05.2022
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 16, 37 og 41 og IFRS 1, 3 og 9
22.07.2021

2021/359

11.12.2021
09.02.2022
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 4, 7, 9 og 16
03.02.2021

2021/358

11.12.2021
09.02.2022
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 4
05.01.2021

2021/357

11.12.2021
09.02.2022
Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv)
30.07.1980
01.01.1994
01.01.1999
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv)
20.05.2006

2005/070

01.08.2007
01.11.2007
IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder
14.09.2002

2003/037

10.12.2004
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
13.10.2020

2021/162

28.04.2021
Revisjonsdirektivet 2006 (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
01.01.2008

2006/160

01.08.2009
04.04.2008
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3
12.05.2020

2021/085

06.02.2021
10.02.2021
Revisjonsforordningen 2014: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
01.07.2016

2018/102

01.01.2021
01.01.2021
Revisjonsdirektivet 2014: endringsbestemmelser
17.06.2016

2018/102

01.01.2021
01.01.2020
Regnskapsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens av rapporteringskravene til Canada for betalinger til myndighetene
18.11.2016

2020/170

01.07.2021
Filialdirektivet (11. selskapsdirektiv)
01.01.1992
01.01.1994
01.01.1994
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 7 og 9
05.02.2020

2020/087

13.06.2020
19.06.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8
30.12.2019

2020/086

13.06.2020
19.06.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
26.12.2019

2020/085

13.06.2020
19.06.2020
Fisjonsdirektivet (6. selskapsdirektiv) om fisjon av selskaper av ASA-typen
01.01.1986
01.01.1994
01.01.1994
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
03.04.2019

2019/329

14.12.2019
16.12.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
03.03.2019

2019/328

14.12.2019
16.12.2019
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
30.06.2015

2016/159

09.07.2016
01.09.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11
04.04.2019

2019/180

15.06.2019
17.06.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC
13.11.2018

2019/180

15.06.2019
17.06.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12
12.11.2017

2019/135

01.06.2019
09.05.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4
29.11.2017

2019/135

01.06.2019
09.05.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15
29.11.2017

2019/135

01.06.2019
09.05.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9
29.03.2018

2018/206

22.09.2018
26.09.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
04.04.2018

2018/205

22.09.2018
26.09.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22
23.04.2018

2018/205

22.09.2018
26.09.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebasert betaling
01.01.2018

2018/205

22.09.2018
26.09.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12
01.01.2017

2018/205

22.09.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7
29.11.2017

2018/101

28.04.2018
04.05.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16
29.11.2017

2018/101

28.04.2018
04.05.2018
Fusjonsdirektivet 2005 (10. selskapsdirektiv) om sammenslutning av selskaper over landegrensene
15.12.2007

2006/127

15.12.2007
01.02.2008
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IFRS 9
19.12.2016

2017/249

16.12.2017
18.12.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15)
18.11.2016

2017/192

23.09.2017
01.11.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 28
01.01.2016

2016/253

03.12.2016
31.01.2017
Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser
04.12.2012

2013/131

15.06.2013
26.10.2013
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 41
01.01.2016

2016/103

30.04.2016
11.05.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 27
26.12.2015

2016/062

19.03.2016
31.03.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 1
01.01.2016

2016/062

19.03.2016
31.03.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 5 og 7 og IAS 19 og 34
19.12.2015

2016/061

19.03.2016
31.03.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 38
01.01.2016

2016/038

06.02.2016
03.03.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 11
28.11.2015

2016/037

06.02.2016
03.03.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 1 og IAS 19
09.06.2012

2013/047

16.03.2013
11.01.2013
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 2,3 og 8 og IAS 16, 24 og 38
01.02.2015

2015/171

12.06.2015
21.08.2015
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 3 og 13 og IAS 40
22.12.2014

2015/171

12.06.2015
21.08.2015
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
01.02.2015

2015/171

12.06.2015
21.08.2015
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 21
04.07.2014

2014/299

13.12.2014
18.12.2014
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene
07.07.2014

2013/177

01.02.2015
01.02.2015
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 39
01.01.2014

2014/108

17.05.2014
05.06.2014
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 36
01.01.2014

2014/108

17.05.2014
05.06.2014
Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU: endringsbestemmelser
05.07.2013

2014/155

10.07.2014
10.07.2014
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
01.08.2013

2014/156

10.07.2014
10.07.2014
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
01.08.2013

2014/156

10.07.2014
10.07.2014
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 2 (IFRS 2)
01.01.2009

2009/074

30.05.2009
26.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: IAS 23
01.01.2009

2009/074

30.05.2009
26.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser
08.04.2013

2013/178

09.10.2013
20.12.2013
Årlige forbedringer av de internasjonale regnskapsstandarder for perioden 2009-2011
01.01.2013

2013/178

09.10.2013
20.12.2013
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1
08.03.2013

2013/178

09.10.2013
20.12.2013
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser
01.01.2013

2013/152

16.07.2013
20.12.2013
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser
01.01.2013

2013/152

16.07.2013
20.12.2013
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser
01.01.2013

2013/152

16.07.2013
20.12.2013
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen
17.12.2008
01.01.1994
18.12.1998
Mikroregnskapsdirektivet: årsregnskap for de minste bedriftene

2013/029

Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper
01.01.2011

2009/157

01.06.2013
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 7
30.06.2011

2012/100

01.05.2012
30.04.2012
Fusjonsdirektivet 2011 (3. selskapsdirektiv) om fusjon mellom selskaper av ASA-typen
01.07.2011

2012/099

01.05.2012
01.05.2012
Vedtekter for europeiske samvirkeforetak (SCE)
29.07.2003

2004/015

18.08.2006
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser
30.06.2010

2012/031

11.02.2012
31.05.2011
Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger
30.06.2011

2010/037

01.11.2011
30.06.2011
Endring av visse regnskapsstandarder: IFRIC-fortolkningsbidrag 1 og IFRS 1
01.07.2010

2011/027

02.04.2011
06.09.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRIC-fortolkningsbidrag 14
01.01.2011

2011/027

02.04.2011
06.09.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 24 og IFRS 8
01.01.2011

2011/027

02.04.2011
06.09.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1 og IFRS 7
30.06.2010

2011/027

02.04.2011
06.09.2010
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRS 1
01.01.2010

2011/027

02.04.2011
06.09.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: IAS 32
01.01.2011

2010/095

01.04.2011
22.01.2010
Det europeiske forum for e-fakturering
22.11.2010

2013/018

02.02.2013
02.02.2013
Vedtekter for europeiske selskap (SE)
08.10.2004

2002/092

08.10.2004
01.04.2005
Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Canada, Japan og Sveits
26.02.2010

2010/127

11.11.2010
International Financial Reporting Standard (IFRS) 2: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2010

2010/113

02.10.2010
06.09.2010
Forbedringer av International Financial Reporting Standards (IFRS)
01.01.2010

2010/113

02.10.2010
06.09.2010
Avlønning av medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper
04.06.2009

2009/116

01.11.2010
01.11.2010
Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land
03.08.2009

2008/059

01.11.2010
03.08.2009
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRICs fortolkningsbidrag 9 og IAS 39
01.01.2009

2010/094

03.07.2010
22.01.2010
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRS 4 og IFRS 7
01.01.2009

2010/094

03.07.2010
22.01.2010
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRIC 18
04.12.2009

2010/094

03.07.2010
22.01.2010
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRIC 17
01.11.2009

2010/094

03.07.2010
22.01.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 1
01.01.2010

2010/094

03.07.2010
22.01.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39
30.06.2009

2010/015

30.01.2010
28.10.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: WAS 39 og IFRS 7
13.09.2009

2010/015

30.01.2010
28.10.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 15
01.01.2010

2009/158

01.01.2010
28.10.2009
Unntak fra kravet om en uavhengig rapport i forbindelse med fusjon eller deling av aksjeselskap
31.12.2008

2008/058

01.12.2009

Sider