Endring av visse regnskapsstandarder: IFRIC-fortolkningsbidrag 1 og IFRS 1