Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8