Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC