Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1