Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: ajourført liste over data som kan utveksles