Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Kina