IFRS-forordningen 2023: endringsbestemmelser om IAS 1