Digital selskapsrettsdirektiv

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om digital selskapsrett

(In preparation) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on digital company law

Siste nytt

Høring om initiativet for oppdatering av digital selskapsrett igangsatt av Kommisjonen 21.12.2021 med frist 29.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 20.7.2021)

Opgradering af digital selskabsret

Covid-19-pandemien har vist betydningen af digitale værktøjer og processer i EU's selskabsret, herunder systemet til sammenkobling af virksomhedsregistre.

Det EU-selskabsretlige initiativ har til formål at:

• gøre EU's virksomheder mere gennemsigtige ved at stille flere oplysninger til rådighed på tværs af grænserne

• lette den grænseoverskridende anvendelse af pålidelige virksomhedsdata

• modernisere EU's selskabsretlige regler for at gøre dem egnede til den digitale tidsalder.

TEKST

Feedbackperiode: 20 juli 2021 - 17 august 2021

Indledende konsekvensanalyse - Ares(2021)4683211

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet