Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 7 og 9