Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 41