Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen