Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 12