Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28