Digitale verktøy og prosesser i selskapsretten: endringsbestemmelser