Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Canada, Japan og Sveits

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/64/EU av 5. februar 2010 om visse tredjestaters vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige krav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF

Commission Decision 2010/64/EU of 5 February 2010 on the adequacy of the competent authorities of certain third countries pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert november 2010)

Sammendrag av innhold
Beslutningen åpner for at de uavhengige revisortilsynene i EØS-området inngår bilaterale avtaler med revisortilsynene i Canada, Japan og Sveits om utveksling av revisors arbeidspapirer og andre dokumenter som revisor besitter til bruk i revisortilsynssammenheng. En viktig forutsetning er at utvekslingen skjer i tråd med personopplysningsdirektivet (direktiv 95/46/EF) slik dette er gjennomført i det enkelte medlemsland.

Bilaterale avtaler som er inngått skal meldes til Kommisjonen i ettertid.

Merknader
Beslutningen antas ikke å nødvendiggjøre endringer i lov eller forskrift, utover de som allerede er vedtatt som en del av gjennomføringen av revisjonsdirektivet (direktiv 2006/43/EF om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap). Beslutningen antas ikke å medføre nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser. Det er ingen gjennomføringsfrister etter beslutningen.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.02.2010
Anvendelsesdato i EU
26.02.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 437-439
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0064
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro